ان اچ ال ترکس


ان اچ ال ترکس

تامین دامپ تراک های راه سازی و معدنی ۳۵ تنی تا ۲۵۰ تنی (نو و دست دوم) ، قطعات یدکی اصلی (Genuine OEM)، تعمیر، اورهال و آموزش.